Huisregels

hondenschool-logo

 • Alle honden moeten tijdig zijn geënt en ontwormd volgens de geldende richtlijnen, of aanwijsbaar zijn getiterd.
 • Bij het betreden van het veld dient uw hond te allen tijde aangelijnd te zijn, behalve als de instructeur iets anders zegt tbv de cursus.
 • Ongelukjes kunnen altijd gebeuren, dus zorg ervoor dat je daarvoor opruimzakjes bij je hebt en ruim de ontlasting op en deponeer het in de afvalbak.
 • Graag ongeveer 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig zijn.
 • Als u verhinderd bent, meldt u dit bij uw instructeur, via sms, PB, of telefoontje.
 • Komt u drie keer niet zonder af te zeggen, dan vervalt deelname. Er vindt geen restitutie van het cursusgeld plaats.
 • Tijdens de lessen mag er niet gerookt worden en moeten GSM’s uitgezet worden, behalve als er daarvoor een geldende reden is en dit vooraf aan de instructeur is gemeld.
 • Als de instructeur verhinderd is, door ziekte of vakantie schuiven de lessen op.
 • Een loops teefje mag de lessen volgen, mits andere honden daar geen hinder van ondervinden en behalve de les waarin zij op haar hoogtepunt is. Het is raadzaam om deze les zonder hond bij te wonen.
 • Bij extreme weersomstandigheden (bijvoorbeeld boven 28 graden C, met onweer, dan wel ijzel) wordt de les afgezegd.
 • Hondenschool Curlie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die door uzelf, uw gezinsleden of uw hond wordt aangericht. Dit geldt zowel voor schade aan derden, als voor schade aangericht aan de accommodatie. Cursisten zijn verplicht een WA-verzekering te hebben afgesloten.
 • Betaling lesgelden: dient vóór de eerste les te zijn voldaan.
 • Contante betaling kan niet worden geaccepteerd.
 • Een cursus bestaat uit 8 achtereenvolgende wekelijkse lessen. Indien u zelf verhinderd bent om wat voor reden dan ook dan vervalt deze les voor u. Wanneer een les door Hondenschool Curlie wordt afgezegd wordt deze les op een later tijdstip ingehaald.
 • Bij tussentijds stoppen met de cursus is restitutie van het cursusgeld niet mogelijk.